131 i Post

הרצאה ודיון עם אדריכלית אורית רוזנטל ממחלקת שימור מבנים שתעסוק באדריכלות הפוסט מודרנית בתל אביב-יפו בשנות ה-80 וה-90. בהרצאה יועלו שאלות שונות: מה מאפיין את האדריכלות הפוסט מודרנית? מתי התחילה ולמה? כיצד אפשר לזהות אותה? האם הסתיים עידן הפוסט מודרניזם באדריכלות? האם ראוי לשמר גם סגנון זה באדריכלות כחלק מסימון והגדרה של השכבות האדריכליות בעיר?
מפגש פתוח. אין צורך ברישום מוקדם.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו