45 From The Second life. מסמכים של אדריכלים נשכחים

חלק מאירועי חשיפת בית מקס ליבלינג.
תערוכה המבוססת על מחקר המתמקד בפרויקטים לא מוכרים של אדריכלים שנאלצו להגר מגרמניה לישראל בשנות ה-30 בעקבות עליית השלטון הנאצי. המחקר הבינתחומי משתמש בסוגי מדיה שונים וכולל סרטים, תוכניות אדריכליות, ספרות וטכנולוגיות דיגיטליות המציגות מבנים שתוכננו על ידי האדריכלים המהגרים. הפרויקט עוקב אחר דרכי המילוט שלהם מגרמניה ואחרי חייהם בארץ, וכן אחרי ההתרחשויות בגרמניה ובישראל לאחר המלחמה. התערוכה כוללת תשעה פורטרטים שכל אחד מהם מציג נתיב אחר של מחקר מתודולוגי ודרך התבוננות אחרת בעובדות היסטוריות ומעלה שאלות שונות: כיצד להציג ולחבר סדרת אירועים שונים במקומות שונים ובתקופות שונות? כיצד להציג את התקת הרעיונות והדמויות, ואת השפעתן על סביבה תרבותית שונה? כיצד להעריך את הפרדוקס של שימורם כיום?
התערוכה היא תוצר מחקר שנערך באוניברסיטת ויימר בהנחיית ד"ר אינס וייצמן.
תערוכה פתוחה. אין צורך ברישום מוקדם.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע בלתי נגישאירוע בלתי נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו