arrow left1/7arrow right

170 על גגות ותועלות

רחוב יגאל אלון 62, על הגג (העלייה לגג במעלית לקומה שנייה ובמדרגות לקומת הגג).

איך מקימים גג ירוק ומה התועלות שאפשר להרוויח ממנו? מפגש עם אגרונומית מחלקת גנים ונוף בעיריית תל־אביב-יפו, מיכל נהרי, ועם נעה הולנדר ממשרד אדריכל העיר, על הגג הירוק של בניין עירוני, שהוקם כחלק מהמערך האקולוגי בעיר.

הפרויקט נועד להציג לציבור דוגמה לגג ירוק על מבנה קיים ולעודד את התושבים להקים גגות ירוקים. למפגש יצטרף גם יהונתן לוינגר מחברת אואזיס שביצע את פרויקט הגג ויענה לשאלות בנושא הקמת גג ירוק ואיטום נכון.

המפגש יעסוק גם בטבע בעיר וביער העירוני.

אירוע נגישאירוע נגיש
קיימותקיימות
אין צורך ברישום

מפגש פתוח. אין צורך ברישום מוקדם.

אין צורך ברישום
חמישי, 23.5, 10:30.
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו