arrow left1/2arrow right

071 תפרי נווה צדק

נקודת מפגש: בכניסה למתחם התחנה מכיוון מערב.

יפעת אביצדק – מורת דרך ויו"ר הוועד להצלת בתי הכנסת בנווה צדק – ויעל אטקין – רכזת תחום תכנון וסטטוטוריקה במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל – יובילו את הסיור בשכונות הראשונות שנבנו מחוץ לחומות יפו: נווה שלום ונווה צדק. בסיור תסופר מורשתו של זרח ברנט, מייסד שכונת נווה שלום, והוא יכלול ביקור בבתי הכנסת ההיסטוריים בשכונה.

חלקו השני של הסיור יתמקד בתפרי יפו: המושבה הטמפלרית וולהאלה וראשית התעשייה הממוכנת בארץ ישראל. הסיור יסתיים בפארק המסילה ומתחם התחנה, שבהם יועלו לדיון אתגרי השימור אל מול הפיתוח של המרחב ההיסטורי הייחודי של הגבול בין תל אביב ויפו.

משך הסיור כשעתיים.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו