arrow left1/1arrow right

168 תכנית האב לקמפוס אוניברסיטת תל אביב

בניין מעבדות ההוראה ע"ש סמולרש בפקולטה למדעי החיים (בין בניין בריטניה לבניין שרמן), קומה ראשונה, חדר 103.

כיצד צפוי קמפוס אוניברסיטת תל אביב להתרחב ולהשתנות בשנים הקרובות? מפגש עם אדריכל עופר קולקר, המכהן כאדריכל האוניברסיטה, בו יציג את תכנית האב שתכנן משרדו לקמפוס.

חלקו השני של המפגש יכלול סיור בתוספת שנבנתה לאחרונה לבנייני מדעי החיים – הרחבה שנעשתה באמצעות מבנה גשר ובו מעבדות, המחבר את שני הבניינים שנבנו בשנות ה-60 לקומפלקס אחד.

משך המפגש כשעה.

close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו