arrow left1/5arrow right

164 תיכון יצחק שמיר

רחוב סטפן צוויג 7, תל ברוך צפון.

אדריכלים: לקנר אדריכלים; אדריכלי נוף: סטודיו אורבנוף; עיצוב פנים: אדריכלית מיכל שפר, 2021.

סיורים במבנה החינוך החדש והמרשים שבצפון העיר, הבנוי כשבלול סביב חצר פנימית מרכזית וכולל 48 כיתות, שטחי לימוד חוץ כיתתיים, ספרייה, אודיטוריום, חדרי טכנולוגיה ומעבדות, חדרי מורים וחללים רב שימושיים נוספים.

בסיורים יציגו האדריכל אילן לקנר, אדריכל הנוף ליאור לוינגר ומנהל בית הספר, רן ענבר, את הרעיון התכנוני של המבנה ואת האופן שבו הוא מותאם לתפיסות הפדגוגיות העכשוויות ומאפשר גמישות במעבר בין חללי הלמידה. הגגות המדורגים והמגוננים של המבנה, הכוללים אזורי ישיבה, משמשים גם ככיתות חוץ, ומקושרים במהלכי מדרגות חיצוניים היוצרים מעין טיילת גג המהווה ציר תנועה נוסף – עילי – בין חללי בית הספר.

אירוע נגישאירוע נגיש
אין צורך ברישום

2 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום מוקדם.

אין צורך ברישום
שישי, 27.5, 9:30 ו־11:00.
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו