arrow left1/5arrow right

171 שכונת כפיר – שמירה והתחדשות

נקודת מפגש: רחוב חיים בר לב 109, פינת משה דיין (ליד הסופרפארם).

שכונת כפיר תוכננה בשנות ה־70 על ידי אורה ויעקב יער וע. הילל (המשורר והסופר וגם אדריכל הנוף). השכונה ביטאה תפיסת עולם חדשנית בתכנון השיכון ציבורי ויצרה מבננים היקפיים סביב חצרות פנימיות. מסמך המדיניות להתחדשות השכונה שהכינו סטודיו מיא – מיכל יוקלה אדריכלים, מתמודד עם האתגר של חידוש והתחדשות מרקמים בעלי ערכים אדריכליים, תכנוניים וחברתיים שמצבם הפיזי אינו מיטבי, ומציע פתרון תכנוני תוך התמודדות עם המנעד הרחב שבין מחיקת הזהות המקומית, שמירת ערכים פיזיים ושימור פיזי מלא.

בסיור עם אדריכלית מיכל יוקלה ואדריכל יואב זילברדיק מאגף תכנון עיר בעיריית תל־אביב-יפו יתוארו איכויותיה של השכונה וייחודה בעבר וכן האתגרים וההזדמנויות כיום, יוסברו תהליך התכנון והחלופות התכנוניות שנבחנו ותוצג המדיניות להתחדשות השכונה שמציעה פרשנות מחודשת למורשת הבנויה המקומית והתאמתה לערכים עירוניים עכשוויים באמצעות כלי חדשני המשלב בין שימור והתחדשות.

משך הסיור כשעתיים.

אין צורך ברישום

סיור פתוח. אין צורך ברישום מוקדם. 

אין צורך ברישום
שבת, 25.5, 10:30.
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו