arrow left1/3arrow right

030 שכונת "המרכז המסחרי"

נקודת מפגש: רחוב לוינסקי פינת רחוב המשביר.

שכונת "המרכז המסחרי" (בימינו חלק משכונת פלורנטין) הוקמה בשנות ה־20 של המאה הקודמת, מתוך תפיסה תכנונית שלפיה יש להוציא את המסחר משכונות המגורים של העיר החדשה. השכונה המסחרית הוקמה על כן בגבולה הדרומי של תל אביב עם העיר יפו ופעלה כמעין קניון פתוח. בסיור שיובילו אדריכל מישה דנילוב מאגף תכנון עיר וטל דיין – מנהלת קשרי קהילת עסקים בעיריית תל־אביב-יפו – ייבחנו אופייה התפקודי והאדריכלי של השכונה ויסופר סיפור התפתחותה. משך הסיור כשעה וחצי.

close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו