arrow left1/4arrow right

096 שכבה 2.0

רחוב מונטיפיורי 42, קומה 1.

בתל־אביב-יפו יש כיום כ-2,300 מבנים המוגדרים לשימור – זאת מתוקף תוכניות שונות,  משנות ה־80 ועד היום. ברובם המכריע מותרת תוספת בנייה. בדיון במשרד גל פלג אדריכלים יציגו האדריכלים עמיר פלג ואורית רוזנטל מחקר שיזמה מחלקת שימור מבנים באגף תכנון העיר של עיריית תל־אביב-יפו, אשר מנסה לפענח את המשמעויות התרבויות של הרחבות הבנייה על גבי מבנים לשימור ולבחון את תפקידן בהתפתחות העיר.

מטרת המחקר היא לרכז מסקנות מ־30 שנה של בניית תוספות בעיר, ולגבש מערך כלים תכנוניים לטובת בניית תוספות בעתיד. הדיון יסתיים בסיור קצר בשטח, שבו תוצגנה חמש דוגמאות של תוספות בנייה על בניינים לשימור.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו