arrow left1/2arrow right

056 שימור כיכר השעון

נקודת מפגש: רחבת מגדל השעון, יפו.

אדריכל איל זיו, שתכנן את שיקומו ושימורו של כיכר השעון – פרויקט שהסתיים ב־2015 – יוביל את הסיור שיציג את עבודתו ויתייחס להיבטים ההיסטוריים, האדריכליים, האורבניים והשימוריים שעליהם נשען הפרויקט. הסיור יצא מכיכר השעון ויסקור את המבנים והאתרים סביבה וסביב שער ירושלים: מגדל השעון, הסראיה, הקישלה, השוק היווני, שער חסאן בק, סביל אבו נבוט וחומת העיר יפו, ויוצגו בו תרשימים וציורים היסטוריים של האתרים השונים.

משך הסיור כשעה.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו