arrow left1/4arrow right

083 שימור ושחזור ציורי הקיר בבית מיכאל פולק

רחוב אחד העם 20.

אדריכלי שימור ושיפוץ: גל פלג אדריכלים, 2017; עיצוב פנים: עדי להב מטעם חברת סוויצ'אפ, 2021.

מפגש עם שי פרקש, משמר ציורי קיר מסטודיו תכלת, אשר יספר על ההיסטוריה של הבית שהוא אחד מבתי אחוזת בית שבנייתם החלה ב־1909, ויציג ציורי קיר וציורי תקרה אשר כיסו את רוב חלליו וצוירו על ידי אומנים ממשפחת מנחם קרול שכונו "צבעי העיר".

בית פולק נבנה תחילה כבית חד קומתי עם גג רעפים וב־1912 נוספה קומתו השנייה. בחזית הבית ניצב לוח הנצחה ועליו המילים "היכל מיכאל", שהניח יוסף פולק ובו הנציח את אחיו מיכאל, בעל הבית המקורי. בשנים 1921־1936 פעלה באגפו המערבי של הבית ספריית שער ציון שרבים מבאיה היו תלמידים ומורים בגימנסיה הרצליה הסמוכה. באגפו המזרחי פעלו פנסיון ובית אוכל.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו