arrow left1/3arrow right

076 שימור בפארק המסילה

נקודת מפגש: בפארק המסילה, מול בית רומנו (ליד הכניסה לתדר מכיוון הפארק).

אדריכל מאור גויכמן, ממשרד מנדל אדריכלים, יוביל את הסיור לאורך תוואי המסילה ובו יציג את היבטי השימור של פרויקט פארק המסילה וגשר שְלוש ויספר את סיפור המורשת הבנויה לאורכו.

עבודות השימור והשחזור בפרויקט כללו בין היתר חשיפה, שיקום ושחזור של קירות ותומכות עות'מאניים של תוואי הרכבת המקורי, פירוק והרכבה מחדש (בגיאומטריה משופרת) של גשר שלוש וכן שחזורו למראהו העות'מאני המקורי.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו