arrow left1/3arrow right

173 שחזור ושיקום נחל פרדסים

נקודת מפגש: בקצה הצפון מזרחי של מגרש החניה ברחוב כורזים.

סיור בהדרכת האקולוג העירוני ואדריכל הנוף ליאב שלם ואגרונומית אגף שפע, מיכל נהרי, בפרויקט המיוחד הכולל שיקום ושחזור צמחייה. בסיור יסופר על חזונן של שתי תושבות האזור ומובילות הקיימות, גילה אלירן ומיכל יהודה, להפוך את השטח המוזנח לאתר טבע עירוני, ועל התפתחות הפרויקט מאז 2012 בשיתוף הרשות לאיכות הסביבה ואגף שפע בעיריית תל־אביב-יפו, רשות ניקוז ירקון, הקרן לשטחים פתוחים והתושבים.

במסגרת הפרויקט פונתה מהאתר פסולת, הוסדרו גדות הנחל והושבו כ־50 מיני צומח מקומי, בהם צמחייה האופיינית לקרקעות החמרה ולבתי גידול לחים. לפעולות אלה סייעו תושבי שכונת נווה שרת ותלמידים ותלמידות בבתי הספר הסמוכים. כן נשתל מגוון צומח עשבוני, רב שנתי וגיאופיטים שונים כדי ליצור מראה נופי משתנה במשך עונות השנה ומגוון מיני צומח מושכי מאביקים ופרפרים. פרויקט השיקום של הנחל והפיכתו לאתר עירוני כלל גם הנגשת שבילים לאורך ערוץ הנחל ויצירת פינות ישיבה.

משך הסיור כשעה.

 

ידידותי לילדיםידידותי לילדים
קיימותקיימות
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו