arrow left1/3arrow right

171 שימור ושיקום נחל פרדסים

נקודת מפגש: בקצה הצפון מזרחי של מגרש החניה ברחוב כורזים.

סיור בפרויקט הכולל שיקום ושחזור צמחייה שבו יספרו שתי תושבות האזור ומובילות הקיימות, גילה אלירן ומיכל יהודה, על חזונן להפוך את השטח המוזנח בזמנו לאתר טבע עירוני, ועל התפתחות הפרויקט מאז 2012 בשיתוף הרשות לאיכות הסביבה ואגף שפע בעיריית תל־אביב-יפו, רשות ניקוז ירקון, הקרן לשטחים פתוחים והתושבים.

במסגרת הפרויקט פונתה מהאתר פסולת, הוסדרו גדות הנחל והושבו כ־50 מיני צומח מקומי, בהם צמחייה האופיינית לקרקעות החמרה ולבתי גידול לחים. לפעולות אלה סייעו תושבי שכונת נווה שרת ותלמידים ותלמידות בבתי הספר הסמוכים. כן נשתל מגוון צומח עשבוני, רב שנתי וגיאופיטים שונים כדי ליצור מראה נופי משתנה במשך עונות השנה ומגוון מיני צומח מושכי מאביקים ופרפרים. פרויקט השיקום של הנחל והפיכתו לאתר עירוני כלל גם הנגשת שבילים לאורך ערוץ הנחל ויצירת פינות ישיבה.

לסיור יצטרף גם ד"ר אלון אלירן שיספר על כמה מהצמחים השימושיים שלאורך הדרך.

הסיור מעגלי ואינו נגיש. משך הסיור כשעה וחצי.

קיימותקיימות
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו