arrow left1/6arrow right

034 רוח המקום

נקודת מפגש: מרכז המבקרים מקווה ישראל, הכניסה משער קראוזה (הכניסה מחולון).

מקווה ישראל, בית הספר החקלאי הראשון בארץ, נמצא כיום בלב מטרופולין תל אביב ומתמודד עם לחצי פיתוח מתמידים. הסיור עם יעל אטקין – מנהלת מחוז תל אביב במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל – יעבור במבנים הראשונים שבלב המתחם, המהווים את הגרעין ההיסטורי שלו – בית הכנסת, היקב, מבני העזר והמשק וכיתות הלימוד – ויעסוק בשאלה כיצד שומרים על רוח המקום, ערכיו והנרטיבים שלו.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו