arrow left1/4arrow right

156 רובע שדה דב

נקודת מפגש: בחלק הדרומי של חניון חוף תל ברוך, ליד שביל האופניים.

מתכנני תוכנית המתאר: ארי כהן-מיכאל וינד אדריכלים.

תוכנית המתאר לרובע שדה דב אשר אושרה בשנת 2020 מתפרשת על פני עתודת הקרקע המשמעותית האחרונה בעיר, לאורך חוף הים מצפון לתחנת הכוח רדינג, וצפויה להגדיל את כמות הדירות בעיר ב־16,000 יחידות. בסיור עם אדריכלי התוכנית יוצגו עקרונות התכנון של הרובע, שחלקו המזרחי כבר תוכנן באופן מפורט: עירוב שימושים של מגורים, תעסוקה, מבני ציבור וחינוך, מלונאות ושטחים ציבוריים; רשת רחובות עירונית המתוכננת כגריד המשכי לרחובות הקיימים בהיקף השכונה, ומייצרת רצף עירוני חי ונגיש מחוף הים לשכונות המזרחיות; פיתוח מקיים והפחתת השימוש ברכב פרטי בתחומי הרובע באמצעות הגברת השימוש באופניים, הליכה ותחבורה ציבורית.

שימו לב שנקודת המפגש לסיור זה שונתה. נקודת המפגש המעודכנת היא: בחלק הדרומי של חניון תל ברוך, ליד שביל האופניים.

close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו