arrow left1/1arrow right

174 קריית שאול ללא גיבורים

נקודת מפגש: בכניסה הראשית לבית העלמין הצבאי קריית שאול מרחוב מאיר בינט.

בית העלמין הצבאי הוא אתר של כאב לאומי ואישי אבל גם זירה של מאבקים חברתיים. הסיור בבית הקברות הצבאי שיוביל רועי אופנבכר בעקבות ספרו "יותר מאחד פחות משניים", יצלול אל כמה ממאבקים אלו ויעסוק בעיצוב בית הקברות כבבואה לעיצוב השכול בישראל, תוך בחינת השינויים שעברה המצבה הצבאית כחלק מתמורות שחלות בזיכרון הקולקטיבי. הסיור יתמקד בסיפורם של חללי צה"ל שנסיבות נפילתם הוגדרו "נפל בעת מילוי תפקידו" או "מת בעת שירותו" ויבחן את הפוליטיקה, ההיררכיה וההדרה בשכול הישראלי.

משך הסיור כשעתיים.

אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו