arrow left1/4arrow right

090 קריית מאיר: מפעל השיכון העצמי, 1935

נקודת מפגש: רחוב דובנוב 27־29.

בשנת 1935 הוקמה לראשונה בתל אביב שכונה לשיכון משותף של המעמד הבינוני, ביוזמת בנק קופת עם ובתמיכת עיריית תל אביב. השכונה השתרעה ממזרח לעיר, ובזמן בנייתה עדיין לא נכללה בתחום המוניציפלי של תל אביב. תכנון עירוני מודרני של אדריכלית יהודית סטולצר סגל, שהיגרה מברלין שלוש שנים קודם לכן, וחשיבה חדשה בתחום המימון יצרו ביקוש רב לדירות שבשכונה. לראשונה בתל אביב שותף בתכנון אדריכל נוף, יחיאל סגל, שבא אף הוא מגרמניה. את הסיור תוביל האדריכלית והחוקרת ד"ר סיגל דוידי שתציג את התהליכים שהביאו להקמת השכונה, עקרונות התכנון, היבטים מגדריים בתכנון הדירות ואת עתיד המתחם 87 שנים לאחר שהוקם.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו