arrow left1/6arrow right

083 עם הפנים קדימה

בית ליבלינג, רחוב אידלסון 29.

העיר תל־אביב-יפו נמצאת בעיצומה של מהפכה תחבורתית היסטורית. מעיר מוטת כלי רכב פרטיים היא הופכת בימים אלה לעיר של הולכי רגל, רוכבי אופניים ותחבורה ציבורית. שלוש הפרזנטציות הקצרות יאפשרו הצצה להיבטים שונים של יישומו של החזון לצמצום כמות המכוניות בעיר, לעידוד ההליכה והרכיבה ולאסטרטגיה העירונית המובילה את המהלכים.

העיר תל־אביב-יפו נמצאת בעיצומה של מהפכה תחבורתית היסטורית. מעיר מוטת כלי רכב פרטיים היא הופכת בימים אלה לעיר של הולכי רגל, רוכבי אופניים ותחבורה ציבורית. שלוש הפרזנטציות הקצרות יאפשרו הצצה להיבטים שונים של יישומו של החזון לצמצום כמות המכוניות בעיר, לעידוד ההליכה והרכיבה ולאסטרטגיה העירונית המובילה את המהלכים.

עיר אופניים. היעד העירוני לשנת 2025 הוא הגדלת שיעור הנסיעות שמתבצעות באופניים ובקורקינטים מ־11% מכלל הנסיעות בעיר כיום, ל־22%, והרחבת הפריסה של שבילי האופניים ל־250 ק"מ. בהרצאה קצרה תשתף עלמא צור רביבו – מתכננת בכירה באגף לתכנון אסטרטגי בעיריית תל־אביב-יפו – כיצד מקודמים המהלכים שנועדו להפוך את העיר לעיר אופניים מובילה בקנה מידה אירופי, ומה צפויה להיות השפעתם על היבטים מגוונים של החיים בעיר.

עיר בעבודות. מה אפשר לעשות כדי להפוך את תקופת הבנייה רחבת ההיקף והדרמטית שעוברת על העיר לנסבלת יותר עבור התושבים והאם אפשר להפוך את הרגע ההיסטורי הזה גם להזדמנות? הרצאתן של גילה גינסברג, רבקה שטרנברג וקרן אבני מאגף תכנון עיר, תחשוף את רספונסיטי – מעבדת העיר ההתנהגותית  – שקמה בימים אלה באגף תכנון העיר במטרה לקדם חדשנות תכנונית על בסיס דאטה ואת פרויקט הפיילוט שלה: עיר בעבודות.

במסגרת הפרויקט נבחנים השינויים ההתנהגותיים שמייצרות העבודות: כיצד מתניידים, מה קורה לעסקים, כיצד משפיעות העבודות על המגורים ועל המרחב הציבורי – מידע שמספק תובנות לתגובה ופעולה אפשריות. בהרצאה יוצגו שלושת התחומים שבהם פועלת המעבדה: ניטור השינויים בחיי העיר בתוואי עבודות הרכבת הקלה ולימודם; יצירת אלבום תושבים שיתופי לתיעוד העבודות בעיר; וקידום מודל התערבותי קצר מועד ב"כיסים מרחביים זמניים" שנוצרים במהלך תקופת העבודות ברחבי העיר.

תכנון עיר ותכנון תחבורה: כיצד משלבים ביניהם נכון? מאז ומעולם תוכננו הערים על צירי תנועה מרכזיים, בין אם היו אלה נהרות או דרכים, והתחבורה עיצבה במידה רבה את אופיין. גם כיום נשען הפיתוח העירוני על צורכי הניידות והנגישות, ושיקולי תנועה, תחבורה וחניה, משפיעים על התכנון. בהרצאה קצרה שתישא אירית לבהר גבאי, מנהלת היחידה לתכנון ארוך טווח באגף התנועה בעיריית תל־אביב-יפו, יוצגו השימוש בתכנון תנועתי ככלי לתכנון עירוני, ליצירת סביבות חיים מיטיבות ולעידוד ניידות ברת קיימא, וכן יישומה של אסטרטגיה תכנונית זו.

אירוע נגישאירוע נגיש
קיימותקיימות
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו