arrow left1/3arrow right

134 על שולחן הוועדה המחוזית תל אביב

הוועדה לתכנון ולבנייה תל אביב, דרך בגין 125, קומה 13, קריית הממשלה.

הזדמנות לשמוע על עבודת לשכת התכנון – הזרוע המקצועית המייעצת לוועדה המחוזית תל אביב וזו האמונה על פיתוח המחוז בראייה ארוכת טווח. בהרצאה מפי אדריכל ארז בן-אליעזר, מתכנן מחוז תל אביב במינהל התכנון, יוצגו פרויקטים תכנוניים שנמצאים בימים אלה על שולחן הוועדה המחוזית ויתוארו התהליכים שעוברות היוזמות התכנוניות המוגשות לוועדה על ידי גופים ציבוריים ויזמים פרטיים, תוכניות הפיתוח המטרופוליני, ההתחדשות העירונית והעצמת שטחי המסחר והתעסוקה באזורי הביקוש שמקדמת לשכת התכנון, וכן הפתרונות קצרי הטווח וארוכי הטווח לבעיות שעולות מהשטח.

ההרצאה במסגרת רצף הרצאות בנות 30 דקות, עם מתכנן מחוז תל אביב וצוות לשכת התכנון, שבהן יציגו את האתגרים, הצרכים וההזדמנויות של המחוז, וכן מיזם חדש של מנהל התכנון לעדכון פורמט ההודעות לתכנון ובנייה. במסגרת האירוע תוצג תערוכה הכוללת פרויקטים נבחרים של סטודנטים לאדריכלות המציגים חשיבה חדשנית ביקורתית או אלטרנטיבית לתכנון אורבני.

אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו