arrow left1/1arrow right

108 עיר בעבודות

נקודת מפגש: בן יהודה פינת טרומפלדור.

מה אפשר לעשות כדי להפוך את התקופה שבה מתקיימות עבודות הרכבת הקלה רחבות ההיקף, לנסבלת יותר עבור תושבים, מבקרים ובעלי עסקים? אילו הזדמנויות נוצרות בתקופה זו, שבה נפרמים סדרי המרחב הציבורי וכיצד ניתן לנצלן? סיור שיציג את הפעולות השונות שיוזמת העירייה כדי לשפר את המרחב הציבורי לאורך צירי עבודות הרכבת הקלה, וכן את תהליך העבודה שגובש לשם כך – החל מאיתור המקומות שבהם נוצר חלון הזדמנויות לביצוע פעולות זמניות במרחב, דרך התמודדות עם האתגרים השונים בכל אתר, ועד בחינת סוגי ההתערבויות האפשריות.

הסיור יעבור בפופ אפ בן יהודה – הסנונית הראשונה של הפרויקט, שבו נוצרה הזדמנות ליצירת מרחב הולכות/ים ורוכבות/ים המשלב עבודת אמנות, ויסתיים בפופ אפ ארלוזורוב (הקטע שבין שלמה המלך ואדם הכהן), שבו נוצרו התערבויות זמניות במטרה להשיב למרחב אלמנטים ש"נעלמו" מהרחוב באזורי העבודות – כיסאות, מתקני אופניים, פריטי הצללה, צמחייה, פחים ושילוט.

במהלך הסיור יוצגו גם אזורים שאינם מטופלים, והמורכבויות התשתיתיות, הבטיחותיות והכלכליות שכוללת התמודדות עירונית זו. את הסיור ידריכו אדריכליות בצוות התכנון והמרחב הציבורי בעיריית תל־אביב-יפו גילה גינסברג, טלי ברגל ולילה מועלם, וכן חברות וחברי צוותי המתכננים – אדריכליות רבקה שטרנברג וקרן אבני, נדל רויזין אדריכלים ו-Humankind.

אירוע בלתי נגישאירוע בלתי נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו