58 עיר אפורה: אדריכלות שנות ה-70-50 בתל אביב-יפו

רבות דובר על אדריכלות הבאוהאוס והעיר הלבנה בתל אביב וביפו. הכנס שביוזמת מחלקת השימור בעיריית תל אביב-יפו ובשיתוף ארכיון אדריכלות ישראל ובית העיר יתמקד באדריכלות שנות ה-50 עד שנות ה-70 –שני עשורים שבהם התחוללה בארץ תנופת בנייה דרמטית ותוכננו רבים ממוסדות הציבור והממשל המשמשים הפעילים גם כיום. הכנס בהנחיית ד"ר רחל רפפורט יתייחס לשינויים החברתיים, הפוליטיים והסגנוניים שהובילו למעבר האדריכלי מ"לבן" ל"אפור", מהסגנון הבינלאומי לברוטליזם, ויוצגו בו דוגמאות של אדריכלות אפורה בתל אביב ובגרמניה.
המושב הראשון,"ארץ", יעמוד על הלך הרוח התרבותי, הכלכלי והפוליטי במדינה העושה את צעדיה הראשונים ומתמודדת עם צורכי אכלוס דחופים ומגבשת שפה מקומית תוך התייחסות לסגנונות האדריכליים שהתפתחו באותה תקופה בשדה הבינלאומי ודיאלוג עמם. המושב יכלול הרצאות של האדריכלים זאב דרוקמן, שרון רוטברד, צבי אלחייני, טולה עמיר ואלי פירשט.
המושב השני, "עיר", יתמקד בשדה המקומי הייחודי: שכונות שונות במרחב תל אביב-יפו, תוך התייחסות לנקודות הדמיון והשוני באופי התכנוני באזורים השונים ולמתח בין האוטופי לקונקרטי ובין חזון ואידאה ליישום מעשי. ישתתפו בו האדריכלים רן ברעם, דן פרייס, רועי פביאן ונוספים.
המושב השלישי יכלול הרצאת אורח שתעסוק במגמות שימור של מבני התקופה בגרמניה.
הכנס יסתיים בפאנל ובדיון בנושא "אוטופיה של תקופה".
כנס פתוח. אין צורך ברישום מוקדם.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו