arrow left1/1arrow right

172 עילה לעלייה

נקודת מפגש: בכניסה הראשית לבית הקברות קרית שאול, רחוב קרית שאול סמוך למשרדים ולאולם ההתכנסות.

הבנייה המואצת לגובה במדינת ישראל שמורה לא רק לחיים בה. השטחים הפתוחים המידלדלים והצפיפות משנים גם את תפיסת הקבורה. בסיור עם יעל רוזן בחלקה הראשונה שבה בוצעה קבורה לגובה, יוצגו השיקולים האדריכליים, העיצוביים, הדתיים והחברתיים שליוו את הקמתה, לצד חלק מהאישים שנטמנו בה.

אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו