arrow left1/1arrow right

093 סופשבוע "הבלוק"

בית ליבלינג, רחוב אידלסון 29, בדירה לדוגמה בקומה השנייה.

תוכנית רזידנסי הבלוק, המתקיימת הן כקבוצת לימוד הן כמעבדה חייה בשיתוף קהל, היא פעולה אמנותית שמטרתה להרחיב את מושג הבלוק העירוני תוך חקירה והתבוננות דרך עולמות התוכן שמהם מגיעים היוצרים. מטרת התוכנית היא ליצור שינוי בתהליך היצירה של המשתתפים לצד פיתוח פרקטיקות וכלי עזר שיסייעו למתכננים ולקהל הרחב להכיר את מושג הבלוק העירוני.

התוכנית מתקיימת בדירה לדוגמה בקומה השנייה בבית ליבלינג ובמהלך סוף השבוע של בתים מבפנים ניתן יהיה לפגוש את יוצריה ולהיחשף לתהליכי עבודתם.

משתתפים: תמר דרוזד, טל הפנר, גיא זיידנברג, מריאן מאירוביץ, איה מירון, חיים סוקול, דנה סילברסטין, בני פירסט, יאשה רוזוב, ירון שטיינברג ותומר שלוש.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו