arrow left1/8arrow right

005 מתחם הבית הסקוטי ובית החולים האנגלי

רחוב יפת 52, יפו.

יזם: חברת ווי בוקס (Ybox) נדל"ן; ניהול פרויקט: מוטי קרמר; אדריכל ראשי: גל מרום אדריכלים; אדריכל שימור: נאור מימר אדריכלות ושימור; מהנדס: שפר רונן מהנדסים; אדריכלות נוף: טל קציר. פרויקט בתכנון.

סיור עם אדריכל נאור מימר המתכנן את שימורו מתחם בית החולים האנגלי – בית חולים מיסיונרי שהוקם על ידי החברה הנוצרית המיסיונרית (CMS) בשנת 1886.

המתחם כולל שלושה מבנים עיקריים מרהיבים. אחד מהם הוא בית הבאר המקורי שבו החלה פעילות בית החולים באמצע המאה ה־19. השניים האחרים הם מבני בית חולים הבנויים על פי טיפולוגיה שאפיינה בתי חולים באנגליה, וסביבם מבני שירות אשר הוקמו בתקופות שונות.

המתחם מוקף חומות אבן מקוריות ומהווה מעין "גן סגור" המופרד מסביבתו העירונית.

בית החולים פעל עד קום המדינה ולאחר 1948 שימש כבית ספר עברי לבנות, אכסניית צליינים של הכנסייה הסקוטית (שנות ה־50), אולם שמחות (שנות ה־70), גלריות לאמנות ועוד.

בסיור יוצגו שלושת המבנים המרכזיים, האבולוציה שלהם בהיבט ההיסטורי ומבחינת התפתחות שיטות הבנייה שיושמו בהם, הארכיטקטורה המיוחדת שלהם ופרטי הבנייה שנותרו על כנם.

ההשתתפות בסיור מותנית בחבישת קסדה (שתסופק באתר), כניסה בנעליים סגורות ומכנסיים ארוכים וחתימה על טופס ויתור תביעה.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו