arrow left1/4arrow right

030 מרחב המסילה

נקודת מפגש: בכניסה למתחם התחנה.

הסיור שיוביל אדריכל אלון מטוס, מתכנן עיר בעיריית תל־אביב-יפו, יתמקד בגיאוגרפיה ההיסטורית של מרחב המסילה – המרחב שבין דרך יפו ופסי הרכבת ובין יפו לתל אביב – ובאופן שבו הכתיבה את התפתחותו ומשפיעה על תכנונו העתידי. בסיור יובא סיפור התפתחותו של הפארק הלינארי החדש ומשמעויותיו האורבניות, יוצגו מדיניות התכנון, כוונות המתכננים והאתגרים שאיתם התמודדו. משך הסיור כשעתיים.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו