arrow left1/3arrow right

018 מרחבי המבוכה הפוסט טראומטיים באבו כביר

נקודת מפגש: רחוב הרצל פינת רחוב סלמה.

האזור הנקרא אבו כביר כולל בתוכו אתרים רבים ונפרדים זה מזה. בעבר היה כולו נטוע פרדסים וביניהם היו בתי באר וסכנאות (שכונות של פועלי הפרדסים שבאו ממצריים) – האלמנטים הבנויים היחידים במרחב הירוק. הסיור עם אדריכל אמנון בר אור יבקר בשרידי סכנאת ארנייה, סכנאת חמד, סכנאת אבו כביר וא-טורק (סביל); וכן בשרידי בתי באר מפוארים אחדים ובפארק החורשות המשקף היטב את מרחבי המבוכה.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו