arrow left1/6arrow right

069 מפת סיפורים

נקודת מפגש: הגינה הציבורית ברחוב תוצרת הארץ.

נחלת יצחק, מהשכונות הוותיקות בעיר, נמצאת בתהליכי שינוי והתחדשות מואצים. הסיור שיוביל אדריכל אבי ליזר ממשרד AL Arch, ישתף בתהליך מיפוי סיפורים וערכים שערך משרדו בשנה האחרונה בשכונה, ביוזמת חברת עזרה ובצרון. תהליך זה אינו מהווה תוכנית מדיניות או מסמך תכנוני אלא נועד למפות, לזהות ולתעד את אופייה הקהילתי והפיזי של השכונה: אוכלוסייתה, השדרה ההיסטורית שלה, המרחבים הציבוריים ומקומות המפגש בה, תדמיתה בעיני תושביה, נחל מוסררה הזורם בה ועוד. בסיור יציג ליזר גם הצעות ל"התערבויות רכות" (Place Making) בשכונה.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו