arrow left1/5arrow right

062 מנוזהה אל סופיה הקטנה

נקודת מפגש: כיכר נגה, ברחבת תיאטרון גשר, יפו.

סיור עם ורד נבון, מחברת הספר "השדרה – שדרות ירושלים בעיני הצלמים". הסיור יתקדם לאורך השדרה ההיסטורית של יפו העוברת בימים אלה מהפך. בסיור ייבחנו התמורות שחלו בשדרה במשך יותר ממאה שנים, יסופרו גלגוליה הרבים מימי ג'מאל פאשה ועד עידן הרכבת הקלה, יוצגו מבנים ייחודיים שנשתמרו בה ודמויות מהתקופות השונות שהשאירו בה את חותמן.

הסיור יסתיים ברחוב בית האשל, סמוך לשוק היווני.

הצילומים מתוך הספר "השדרה – שדרות ירושלים בעיני הצלמים".

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו