arrow left1/5arrow right

143 מנהרת סומייל

נקודת מפגש: גינת ההסתדרות ברחוב ארלוזורוב 93.

הזדמנות לגלות את המנהרה שנחפרה בשנה האחרונה במרכז העיר ומחברת את הרחובות ארלוזורוב וז'בוטינסקי על תוואי רחוב בן סרוק, ולשמוע מפי מנהלי הפרויקט והאדריכלים על אופן ביצועה והאתגרים הקונסטרוקטיביים שעימם התמודדו בבנייתה.

המנהרה מהווה דרך גישה לחניון בניין העירייה החדש ולחניוני מבני המגורים במתחם סומייל. בסיור יוצג גם התוואי הסופי של רחוב בן סרוק ועבודות הפיתוח המתוכננות במתחם (בתכנון משרד ברוידא מעוז) כולו במטרה להפוך אותו למרחב אחיד ומקושר. את הסיור ידריכו גיא גודלניק מיחידת הפרויקטים המשולבים במנהל בינוי ותשתיות של עיריית תל־ אביב-יפו ועמי יפה, מנהל הפרויקט, עם האדריכלים ממשרד קולקר קולקר אפשטיין, מתכנני התיאום העירוני במנהרה ובמתחם סומייל.

העבודות מנוהלות על ידי חברת ע. יפה ומבוצעות על ידי חברת סולל בונה.

הכניסה לאתר בנעליים סגורות בלבד. ההשתתפות בסיור מותנית בחבישת קסדה שתסופק באתר.

משך הסיור כ־40 דקות.

 

אירוע בלתי נגישאירוע בלתי נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו