arrow left1/3arrow right

118 ממשל, דמוקרטיה ואמנות

נקודת מפגש: בכניסה לבית המשפט המחוזי, רחוב ויצמן 1.

אדריכלים: רכטר־זרחי פרי אדריכלים, 1965 (הבניין הישן) ורכטר אדריכלים, 2014. (הבניין החדש).

סיור בהיכל המשפט שבו יוצגו תכנונם של בנייני בית המשפט ועבודות האמנות המשולבות בהם, תוך התייחסות למורכבות הפיזית, הרעיונית והערכית שעמדה לנגד עיני המתכננים: יצירת מבנה דמוקרטי, חילוני וייצוגי ובו זמנית מבנה ממשל העוסק בענייני היומיום של האזרחים והאזרחיות.

תוך כדי סיור בחלליו השונים של בית המשפט יועלו שאלות על הקשר בין המשטר הדמוקרטי המארגן את החברה הישראלית וסגנון החיים שהוא מתווה, ובין מבני בית המשפט המחוזי, סגנונם האדריכלי, והפרוגרמה שהם משרתים. כמו כן תידון השפעתם על המרחב הציבורי, בין היתר כמבנה המעגן במרכז העיר נוכחות ערכית וממשטרת.

הסיור בהדרכה משותפת של מרכז רכטר לאדריכלות ReCA וסטודיו דני קרוון.

 משך הסיור כשעה.

אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו