arrow left1/4arrow right

094 מטבח פרנקפורט - הצעת הגשה

בית ליבלינג, רחוב אידלסון 29.

שנה וחצי לאחר שהוצב בבית ליבלינג "מטבח פרנקפורט״ מקורי – המטבח האיקוני שעוצב על ידי מרגרטה שוטה־ליהוצקי ב־1926 ברוח המודרניזם ששלט אז וקידם רעיונות כמו מינימליזם, יעילות וייצור סדרתי – נפתחת בימים אלה התערוכה "מטבח פרנקפורט – הצעת הגשה".

התערוכה כוללת שלוש עבודות וידיאו ועבודת סאונד שקטעים מהן מוטמנים בחלקיו השונים של המטבח, במגירה, בארון, בפתח האוורור ובמקרר. בכך, מקוות האמניות, להוביל את הצופים במטבח באופן המחקה את פעולותיה של עקרת הבית המבשלת – אותן פעולות שעל פיהן עיצבה מרגרטה שוטה־ליהוצקי את המטבח.

מטבח פרנקפורט שהוא לכאורה סמל לשחרור הנשים, מציע התבוננות מורכבת בפמיניזם של שנות ה־20 של המאה הקודמת ושל ימינו.

בעבודותיהן ועבודותיהם ביקשו האמניות והאמנים אוהד כברי, נובה דובל ואנג'לה אנזי לבחון את מקומן של נשים במאה ה־20 במרחב הפרטי, המשפחתי, הקהילתי, הציבורי והפוליטי.

״מטבח פרנקפורט״ המקורי ניתן לבית ליבלינג כמתנה מעיריית פרנקפורט, עיר תאומה של תל־אביב-יפו.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו