arrow left1/3arrow right

170 מופע צומח

נקודת מפגש: בקצה הצפון מזרחי של מגרש החניה ברחוב כורזים.

סיור בהדרכת האקולוג העירוני ואדריכל הנוף ליאב שלם בפרויקט הייחודי שבו שוחזר מופע צומח של נחל פרדסים והוסדרו בו שבילי הליכה ופינות ישיבה. פרויקט שיקום הנחל החל ב־2012 בעקבות חזונן של מבילות הקיימות גילה אלירן ומיכל יהודה להופכו לאתר טבע עירוני והוא בוצע בשיתוף הרשות לאיכות הסביבה ואגף שפע בעיריית תל־אביב-יפו, רשות ניקוז ירקון, הקרן לשטחים פתוחים והתושבים, במסגרת פרויקטים אקולוגיים שמבצעת העירייה בכל רחבי העיר. פרויקט שיקום ושחזור הנחל כלל פינוי פסולת מהאתר, הסדרת גדות הנחל והשבת כ־50 מיני צומח מקומי בהם צמחייה האופיינית לקרקעות החמרה ולבתי גידול לחים. כיום משמש הנחל כפארק טבע עירוני וכן כאתר לימודי לבתי ספר בעיר. משך הסיור כשעה.

קיימותקיימות
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו