arrow left1/4arrow right

176 מובל הניקוז

נקודת מפגש: רחוב שמעון סאמט, בכניסה לחוף הצוק הדרומי.

הצצה נדירה לאחד מפרויקטי התשתית הגדולים והמסקרנים בעיר – מנהרה בקוטר 3.2 מטרים ובאורך של 480 מטר אשר נועדה לנקז את מי הגשמים של צפון מערב העיר (מתחם תב"ע 3700) אל הים ונמצאת בימים אלה בשלבי סיום בנייה.

בסיור שיעבירו גיא גודלניק מיחידת הפרויקטים המשולבים ועזרא נוה מיחידת התיעול במִנהל בינוי ותשתיות של עיריית תל־אביב-יפו, יוסברו מהות הפרויקט, נתיב המנהרה ביחס לטופוגרפיה באזור ושיטת הדחיקה בה הונח המובל.

העבודות מנוהלות על ידי חברת פורן שרים ומבוצעות על ידי חברת שמשון ביסוס ומנהור.

הכניסה לאתר בנעליים סגורות בלבד. ההשתתפות בסיור מותנית בחבישת קסדה שתסופק באתר.

משך הסיור כ־40 דקות.

אירוע בלתי נגישאירוע בלתי נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו