arrow left1/3arrow right

135 מה לעזאזל כתוב פה?

הוועדה לתכנון ולבנייה תל אביב, דרך בגין 125, קומה 13, קריית הממשלה.

ההודעות בענייני תכנון ובנייה המתפרסמות כיום בהתאם לחוק התכנון והבנייה מפגישות את הציבור הרחב עם הדרג המקצועי של עולם התכנון בשפה טכנית, עתירת מלל ומקצועית שאינה מובנת לציבור הלא מקצועי שמייצרת אי הבנה ותסכול בנוגע למהלכי התכנון הסטטוטוריים. ההרצאה מפי גברת שחר רוזנק, מנהלת תחום שיתוף ציבור במנהל התכנון, תעסוק בסוגיה הכאובה הזאת ובניסיונות הנעשים כיום לגשר על הפער הזה ולאפשר לציבור הבנה, ידע ומעורבות בנעשה במרחב, וכתוצאה מכך – גם יכולת רבה יותר להשפיע. בהרצאה תוצג המתכונת החדשה לשלטי ההודעות שיוטמעו בקרוב.

ההרצאה במסגרת רצף הרצאות בנות 30 דקות, עם מתכנן מחוז תל אביב וצוות לשכת התכנון, שבהן יציגו את האתגרים, הצרכים וההזדמנויות של המחוז, וכן מיזם חדש של מנהל התכנון לעדכון פורמט ההודעות לתכנון ובנייה. במסגרת האירוע תוצג תערוכה הכוללת פרויקטים נבחרים של סטודנטים לאדריכלות המציגים חשיבה חדשנית ביקורתית או אלטרנטיבית לתכנון אורבני.

אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו