arrow left1/4arrow right

091 מה זה HybriDwelling? (סיור וירטואלי)

מאז המהפכה התעשייתית הופרדו המקומות שבהם אנו גרים מהמקומות שבהם אנחנו עובדים, כחלק מתהליכים חברתיים כלכליים וטכנולוגיים. החל מראשית המאה ה־21 וביתר שאת לנוכח המגפה של השנה האחרונה, חל היפוך ושוב מתקיים במידה רבה ערבוב בין מקום המגורים למקום העבודה.

האדריכל והחוקר אורן און מזמין להצצה בחייו האישיים ובבתיהם של כמה מלקוחותיו בסטודיו 2ON. הביקור יסייע להבין – גם באופן תיאורטי ועיוני – מה פירוש המושג החדש הזה, ובעיקר איך הוא נראה מרגיש ופועל בבתים של כולנו.

אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו