arrow left1/3arrow right

194 מה בתכנית?

מרכז קהילתי צוקי אביב, רחוב שמואל שניצר 6, אזורי חן.

תכנית המתאר העירונית מתווה את מדיניות התכנון ארוכת הטווח בכל העיר. היא מתארת באופן חזוני וכולל את האופן שבו תתפתח העיר בשנים הבאות, ומתייחסת למגוון ההיבטים של חיי האדם בעיר: מגורים, תעסוקה, התניידות, שטחים פתוחים, מסחר, מבני ציבור, אקלים ועוד.

בימים אלה מתעדכנת תכנית המתאר (תא/5000) שאושרה לראשונה בשנת 2016 והיא מוצגת בתערוכה נודדת בין תשעה מוקדים ברחבי העיר, לקראת שלב הפקדת התכנית.

במסגרת הסיור בתערוכה המוצגת כעת במרכז הקהילתי צוקי אביב, יספרו מתכננים מהאגף לתכנון אסטרטגי בעיריית תל אביב- יפו, על תפקידה של תכנית המתאר ועל חשיבותה, יציגו את הנושאים המרכזיים שעודכנו בה וישתפו במגמות התכנון המרכזיות בתכנון ארוך הטווח בעיר.

אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו