arrow left1/3arrow right

101 מהפארק אל העיר

נקודת מפגש: בכניסה לפארק מנחם בגין, בקצה רחוב בירנית.

תכנון של שכונות ושל התחדשות שכונות יוצא בדרך כלל מנקודת המבט של המרחב הבנוי כלפי הפארק או השטחים הפתוחים. בסיור עם איל רונן – מנהל מחלקת תכנון עיר מזרח בעיריית תל־אביב-יפו – ייבחנו נקודת המבט ההפוכה – מהפארק אל העיר – והשפעתו של היפוך זה על שאלות תכנוניות עקרוניות המעסיקות את המתכננים העירוניים, כגון בנייה מרקמית נמוכה לעומת מגדלים בדופן הפארק, מסחר בדופן הפארק, יצירת רחוב פארק ועוד. משך הסיור כשעתיים.

אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו