arrow left1/3arrow right

038 מאי חום עירוני לנווה מדבר עירוני

נקודת מפגש: רחוב ישראל מסלנט 27, בכניסה למרכז הקהילתי שפירא.

סיור שיעסוק בשאלה כיצד נערכת העיר תל־אביב-יפו להתמודד עם השפעות שינויי האקלים הכוללות חום עירוני, אירועי חום קיצוניים וירידה בכמות המשקעים ועם השלכותיהן על חיי אוכלוסיות וקהילות שונות בעיר. הסיור יתמקד באופן התמודדותה של שכונת שפירא עם הנושא והוא יעבור בשטחים ציבוריים בשכונה (מגרש משחקים, תחנת אוטובוס ומסדרונות מסחריים מקומיים) ויציג את השפעות התגברות החום על מקומות אלו. במהלך הסיור יומחשו השפעות החום והפרשי החום בעיר באמצעות מיפוי של תמונות לוויין עם הדמוגרפיה של אוכלוסיות פגיעות ותמונות תרמיות שצולמו בשפירא לצורכי תכנון ומחקר. את הסיור יובילו עמרי כרמון, גיא דקניט, נעה רגב, אוריאל בבצ'יק ואדריכלים נוספים מהמרכז לחוסן עירוני ונופי באוניברסיטת קולומביה, ניו יורק וחלקו יהיה באנגלית.

 

קיימותקיימות
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו