arrow left1/4arrow right

163 מאוניברסיטת תל אביב בחזרה לשיח' מוניס

נקודת המפגש: ליד חנות דיונון בכניסה לאוניברסיטה.

סיור בהדרכת פול רקובר שיעבור במבנים הבולטים בקמפוס האוניברסיטה ויתעכב על סגנונות הבנייה, ההשפעות הבינלאומיות, הפיסול הסביבתי בקמפוס ותכנון הנוף ויצביע על שרידי הכפר הערבי שיח' מוניס שעל אדמותיו הוקמה אוניברסיטת תל אביב.

close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו