arrow left1/3arrow right

070 לא פה ולא שם

נקודת מפגש: רחוב כצנלסון פינת רחוב עליית הנוער.

סיור בשכונת נחלת יצחק עם אדריכלית ד"ר שרי מרק, המתמחה בשימור ועוסקת בתיעוד מחנות צבאיים, קיבוצים ומושבים, בהכנת תוכניות מתאר בנושא שימור המורשת הבנויה וחברה בצוות המתכננים של תוכנית המטרו באזור. הסיור יתחקה אחר ההיסטוריה הבנויה של השכונה, יחשוף מה נותר ממבניה ההיסטוריים ומה נמחק, יעבור בין האתרים המקוריים החשובים שנבנו בה: הגרעין הקהילתי־ציבורי, בתי החרושת וטחנת הקמח, ולצד הנחלים שבה, ויעלה את השאלה מה יישאר מכל זה לצד מחשבות על הקשרים עירוניים מחודשים ופיתוח עתידי. הסיור יסתיים ברחוב יגאל אלון פינת רחוב ברוריה.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו