arrow left1/6arrow right

135 ישיבה ישראלית

רחוב שוקן 27 קומה 6.

מיצג המורכב מפריטים מאוסף מוזיאון הנוסטלגיה של גיל פנטו, שיוצרו ושווקו משנות החמישים ועד שנות השבעים. המכנה המשותף לפריטים אלה, הוא שכולם משמשים לישיבה – שרפרפים, כיסאות נוח, כיסאות ילדים, אופניים, סירי לילה ועוד. הם יוצגו בהצבה מיוחדת לסוף השבוע של בתים מבפנים, במסדרונות קומה 6.

אירוע נגישאירוע נגיש
אין צורך ברישום

מוזיאון פתוח. אין צורך ברישום מוקדם. 

אין צורך ברישום
שבת, 25.5, 11:00־15:00. 
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו