arrow left1/3arrow right

145 יפו של עגנון ואלתרמן

נקודת מפגש: לצד שרידי הטרמינל המנדטורי (בית המכס) שבצפון נמל יפו.

שיטוט עירוני ביפו בעקבות שניים מגדולי הכותבים העבריים בעת החדשה – נתן אלתרמן וש"י עגנון – שתיעדו ביצירותיהם את רוח הזמן והמקום ושיצירתם מעניקה מבט מקיף על חיי היישוב העברי בארץ בתחילת המאה ה־20.

ברומן "תמול שלשום" מתאר עגנון בהרחבה את יפו ואת תל־אביב על רקע העלייה השנייה ואת ההבדלים הפיזיים והסימבוליים בין שתיהן ובין ירושלים. אלתרמן, מגדולי המשוררים העבריים, העמיד את תל אביב ואת יפו במרכז רבים משיריו.

את הסיור תוביל מיכל הלוי־בר, מנהלת מחוז מרכז במועצה לשימור אתרים ולשעבר אחראית שימור יפו ברשות העתיקות.

מומלץ לקרוא את הספר "תמול שלשום" ואת שירי אלתרמן, רגעים, כרכים א' ו־ב'.

סיור ברישום מוקדם

סיור ברישום מוקדם מוגבל ל־50 משתתפים.

סיור ברישום מוקדם
חמישי, 23.5, 18:00לא נותרו מקומות
להרשמה signup arrow
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו