arrow left1/3arrow right

057 יפו של המאה ה־19 בעקבות מפת סנדל

נקודת מפגש: כיכר השעון, יפו.

שיטוט מודרך בסמטאות יפו עם האדריכלים שחר פוני ומיכל הלוי־בר מרשות העתיקות, שיתחקה אחר האתרים המסומנים במפה שהוכנה על ידי האדריכל הטמפלרי תאודור סנדל ופורסמה בשנת 1880 כנספח למאמר בכתב העת ZDPV, שפירסם ג. שוורץ על יפו וסביבתה. המאמר מתאר את יפו בתקופת שינוי בה יצאו חומות העיר מכלל שימוש ופורקו לצורך בניית בתי העיר מעבר לגבולותיה המסורתיים. הסיור יחלוף לצד שרידי ביצורים, בתי מגורים, אכסניות, בתי מסחר, מנזרים, מסגדים ובתי כנסת, המוזכרים במפה, חלקם קיימים, חלקם חרבים ולחלקם אין זכר.

משך הסיור כשעה וחצי.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו