arrow left1/5arrow right

106 השלייפרים

רחוב בוגרשוב 88.

בואו לראות את המיצב "השלייפרים: מאה שנים בתל אביב" שאצרה ד"ר נירית שלו כליפא בבית שנבנה על ידי שמריהו שלייפר, אבי סבה, ובניו במו ידיהם, ובו נולד לפני כ-90 שנה אביה, יוסי שלייפר (שלו). המשפחה התגוררה בבית עד ההפצצה האיטלקית ב-1940. מאז הוא שימש כבית הכנסת של קהילת יוצאי זיחלין, וכיום את קהילת סיני הקונסרבטיבית.

במיצב יוצגו תצלומים נדירים של בנאי העיר, חפצים וסיפור השתנותו של הבית בהשפעת מאורעות המאה העשרים. המוצגים נאספו במסגרת מיזמי "ארץ חפץ" ו"ישראל נגלית לעין" של יד בן צבי.

בחמישי מוזמנים המבקרים להביא תמונות וחפצים לאירוע "ישראל הנגלית חוזרת: חגיגת תיעוד אלבומי משפחה והדגמות";

בשישי מארחים בני המשפחה ומספרים.

הדרכות ומפגשים מוגבלים ל־25 הבאים הראשונים, יתקיימו בשישי ב־11:30 וב־13:30 ובשבת ב־13:30 ו־15:30.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
ידידותי לילדיםידידותי לילדים
אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו