arrow left1/5arrow right

084 השלייפרים

בית כנסת קהילת סיני ברחוב בוגרשוב 88.

בואו לראות את המיצב "השלייפרים: מאה שנים בתל אביב" שאצרה ומספרת ד"ר נירית שלו כליפא, בבית שנבנה על ידי אבי סבה שמריהו שלייפר ובניו, במו ידיהם. בבית זה נולד לפני כ־90 שנה אביה, יוסי שלייפר (לימים שלֵו). המשפחה התגוררה בבית עד ההפצצה האיטלקית הראשונה על תל אביב ב־1940. מאז הוא שימש כבית הכנסת של קהילת יוצאי זיחלין, וכיום את קהילת סיני הקונסרבטיבית.

במיצב יוצגו תצלומים נדירים של בנאי העיר מאלבום המשפחה, חפצים וגלגוליו של הבית בהשפעת מאורעות המאה ה־20. המוצגים נאספו במסגרת מיזמי "ארץ חפץ" ו"ישראל נגלית לעין" של יד בן צבי.

הדרכות ומפגשים מוגבלים ל־25 הבאים הראשונים, יתקיימו בשישי ב־11:30 וב־13:30 ובשבת ב־16:00 ו־17:30.

 

 

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אין צורך ברישום

בית פתוח ומפגשים פתוחים. אין צורך ברישום מוקדם. 

אין צורך ברישום
שישי, 24.5, 11:30־15:00.
שבת, 25.5, 16:00־18:30. 
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו