arrow left1/3arrow right

136 הפרדס של משפחת פלמן

נקודת מפגש: כיכר חסידי אומות עולם, שדרות בן גוריון פינת רחוב הדסה.

בשנת 1883, זמן קצר לפני פטירתו, רכש דוד פלמן 40 דונם בשולי הכפר הערבי סומייל. לאחר מותו, סירבה אלמנתו, שרה, לבקשותיהם של בני משפחתה שדחקו בה לשוב לפולין או ליפו, והחליטה להישאר בשטח העוין עם שבעת ילדיהם, ולהמשיך את מפעלו של בעלה. בסיור עם מורה הדרך אבי בלדי, יסופר על הקמתו של אחד הפרדסים הפרטיים הראשונים בארץ ישראל בבעלות יהודית, ועל המחירים הכבדים שאותם שילמו החולמים והחלוצים, ויתגלה מה נותר מהפרדס ומהכפר סומייל וכיצד השפיע המתחם על תכנון המרחב העירוני הנוכחי. בסיור ישתתף גם מתן אברמוביץ, צאצא לבית משפחת פלמן, אשר ירחיב על הסיפורים המשפחתיים.

בשל הביקוש הוספנו סיור חינם, ביום שישי, ה-9.6.23, בין השעות 19:00-17:00. לרישום: 5281469־052

close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו