arrow left1/4arrow right

140 הסיפור שמאחורי בית ליבלינג

נקודת מפגש: בכניסה לבית ליבלינג, רחוב אידלסון 29.

סיור בבית ליבלינג שיחשוף את ערכיו האדריכליים של הבניין ואת סיפוריהם של דייריו. הסיור – בהדרכת אדריכלים, מתכננים, ויוצרים מצוות בית ליבלינג – יתמקד בכמה שאלות, כגון מדוע הבניין הוא דוגמה מייצגת לאדריכלות הסגנון הבינלאומי בתל אביב? כיצד והאם הצליחה האדריכלות העכשווית לשמר את רוח המקום? הסיור יכלול ביקור גם בתערוכות המוצגות בבית ומעלות לדיון סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של העיר הלבנה ובחיי היומיום שלה.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
מרכז העיר הלבנהמרכז העיר הלבנה
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו