arrow left1/3arrow right

170 ה"מעבדה" לעירוניות בת קיימא

נקודת מפגש: ברחבת הספסלים מאחורי המרכז המסחרי, מאחורי הבניין ברחוב קדש ברנע 9, מעוז אביב.

אדריכלים: רכטר-זרחי-רכטר, 1956.

אדריכלית חדוה יערי, תושבת מעוז אביב המתמחה בעידוד אזרחות פעילה ככלי לבניית אמון ויחסי שותפות בין רשויות לתושביהן, תוביל את הסיור בשכונה שיחשוף את איכויותיה האדריכליות ואת היוזמות החלוציות שמקדמים תושביה בנושאים של עירוניות בת קיימא.

יוזמות אלו הובילו את עיריית תל־אביב-יפו להגדיר את השכונה כ"מעבדה" חיה לעירוניות בת קיימא, ואף לאמץ רבות מהן כתפיסת עולם עירונית.

בסיור בשטחים הירוקים שהפכו את השכונה לאחת המבוקשות בארץ, יוצגו הרקע שהוביל להקמתה של השכונה, אתגריה ויתרונותיה הייחודיים כאגודה שיתופית והאופן שבו בא חזונם של מתכנניה לידי ביטוי.

הסיור יעבור בשבילי השכונה ויתמקד בהיסטוריה התכנונית שלה ובמרכיביה האדריכליים, ביוזמות קהילתיות לקידומה כשכונה בת קיימא, ובשני פרויקטים קהילתיים חלוציים: הספרייה הקהילתית והגינה הקהילתית. במהלך הסיור יועלו לדיון שאלות בנושאי תכנון אדריכלי, קהילתיות וקיימות עירונית.

 

קיימותקיימות
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו