72 "הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?"

אדריכל רן ברעם יוביל סיור מקורי בתחום מחקרו האקדמי: יחסי הגומלין שבין אדריכלי המגדלים לאדריכלי השימור, שגורלם נקשר בפרויקטים משותפים. הסיור יעבור בין חמישה צמדי תאומים בלתי זהים בלב העיר ההיסטורית, כל אחד מהם מורכב ממגדל בנק וממבנה לשימור. הסיור יבחן את קשרי הגומלין בין הבניינים בכל צמד, והאם הם מהווים בבואה ליחסים שבין האדריכלים.
אורך הסיור כקילומטר ומשכו כשעה וחצי.
סיור פתוח. אין צורך ברישום מוקדם.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו